هنوز چیزی در مورد دنیای لوازم خانگی، منتشر نشده است.